Oferta

Raporting i controlling

W oczach większości przedsiębiorców rachunkowość statutowo-podatkowa ogranicza się jedynie do nielubianego obowiązku nałożonego przez przepisy prawa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów proponujemy Państwu innowacyjne rozwiązanie, które przyczyni się do rozwoju oraz sukcesu Państwa firmy. Eksperci EMS Consulting chętnie doradzą i pomogą w tworzeniu struktur rachunkowości zarządczej oraz narzędzi do budowania modeli biznesowych, budżetów, forecastów. Dzięki bogatemu doświadczeniu zdobytemu w różnych firmach dopasujemy rozwiązania dopasowane do Państwa potrzeb. W ramach świadczonych usług zajmujemy się również sporządzaniem gotowych raportów na potrzeby grupy kapitałowej lub spółki-matki.

Przykładowy zakres usług:

 • Projektowanie oraz wdrożenie systemu raportowania wewnętrznego
  Tworzenie raportów na indywidualne potrzeby Klienta, m.in. raporty sprzedaży, raporty kosztów w podziale na projekty czy też miejsce powstawanie kosztów (MPK), prognozowanie wyniku podatkowego i finansowego
  Raporty wspierające zarządzanie płynnością finansową (prognozy przepływów pieniężnych)
  Tworzenie lub wsparcie przy tworzeniu budżetów/forecastów oraz ich późniejsze rozliczenie, analiza odchyleń od budżetu, wskazanie głównych źródeł odchyleń, proponowanie korekt do forecastów i przyszłych budżetów.
 • Wsparcie merytoryczne przy rekrutacji do zespołów księgowych
  Wsparcie merytoryczne Klienta w momencie, gdy zdecyduje się na zatrudnienie osób do wewnętrznego zespołu księgowego.
  Uczestnictwo w procesie rekrutacyjnym osoby na stanowisko księgowe
  Sporządzenie testu merytorycznego w celu sprawdzenia wiedzy kandydata na stanowisko księgowe
 • Audyt procesów finansowo-księgowych (fundusze, inwestorzy)
  Rozwiązanie kierowane jest do Funduszy Inwestycyjnych oraz pozostałych inwestorów, którzy chcieliby przeprowadzić audyt procesów finansowo-księgowych w podległych spółkach.
  Analiza procesów finansowo-księgowych w Spółce wraz ze sporządzeniem raportu.
  Identyfikacja procesów/obszarów, których działanie można zoptymalizować.
  Wsparcie przy optymalizacji ww. procesów i obszarów.
 • Due diligence
  Finansowe badanie spółek dla celów transakcji przejęć i połączeń (M&A), podziału, emisji obligacji, planowanej inwestycji lub innych. Badanie za każdym razem wykonywane jest z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i oczekiwań Zleceniobiorcy.