Oferta

Raportowanie grupowe

Rozwiązanie dedykowane jest Spółkom, które zobligowane są do sporządzania raportów zarządczych na wewnętrzne potrzeby grupy.

  • Miesięczne, kwartalne, roczne raportowanie do grupy kapitałowej, również na narzędziach udostępnionych przez grupę, według wzorów sprawozdań udostępnionych przez Klienta
  • Wypełnianie pakietów konsolidacyjnych
  • Bezpośrednia komunikacja z kontrolerami finansowymi grupy
  • Wsparcie przy procesie budżetowania, dostarczanie informacji we wskazanym przez Klienta kształcie i formie