Oferta

Usługi kadrowo-płacowe

Zdajemy sobie sprawę jak ważne w prowadzeniu biznesu jest bezpieczeństwo oraz poufność danych dotyczących rozliczeń pracowniczych. Wiemy również jak bardzo skomplikowane jest prawo regulujące kwestie zatrudnienia, nakładając coraz więcej obowiązków na pracodawców. Nasi eksperci z zakresu prawa pracy służą wsparciem oraz sprostaniu codziennym wyzwaniom z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Stosowane przez nas rozwiązania angażują Klienta i jego pracowników do niezbędnego minimum.

Wśród naszych usług znajdują się między innymi:

  • Przygotowanie we współpracy z Klientem dokumentów wewnętrznych takich jak Regulamin Wynagradzania, Regulaminu Pracy, Regulamin ZFŚS
  • Kompleksowe prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  • Sporządzanie we współpracy z Klientem podstawowych dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz związanych ze stosunkiem pracy tj. umowy o pracę, informacji do umowy o pracę, wypowiedzenia, świadectwa pracy, porozumienia zmieniającego warunki zatrudnienia
  • Sporządzanie oraz rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło
  • Prowadzenie kalendarza nieobecności pracowników, ustalanie uprawnień do urlopu
  • Dokonywanie zgłoszeń i wyrejestrowań w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
  • Obliczanie i sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz współpracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz rocznych informacji ZUS, przygotowanie informacji nt. wysokości zobowiązań publiczno-prawnych
  • Przygotowywanie rocznych informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4R)
  • Sporządzanie raportów GUS