Oferta

Usługi księgowe oraz podatkowe

Każdy Klient jest wyjątkowy i ma indywidualne potrzeby. Nasze standardowe rozwiązania księgowo-podatkowe dostosowujemy zawsze do oczekiwań oraz specyfiki i branży przedsiębiorstwa. Bogate doświadczenie naszych specjalistów pozwala na wszechstronne wsparcie każdego biznesu. Posiadane uprawnienia biegłego rewidenta oraz członka ACCA gwarantują zaś najwyższą jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług.
Szeroki  wachlarz naszych usług zawiera między innymi:

 • Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek zgodnie z Ustawą o rachunkowości lub MSR, w tym również tworzenie we współpracy z obsługiwaną spółką polityki rachunkowości oraz jej późniejsza aktualizacja
 • Wprowadzanie przelewów do systemów bankowych Klientów
 • Rozliczenia podatkowe działalności gospodarczych (KPiR)
 • Bieżące doradztwo podatkowe, poszukiwanie najbardziej optymalnych rozwiązań dla Klienta, zarządzanie ryzykiem podatkowym – pisemne analizy, ustne konsultacje, spotkania z Klientami oraz z organami podatkowym
 • Bieżące informowanie Klienta o najważniejszych zmianach prawa podatkowego i praktyki interpretacyjnej
 • Sporządzanie rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych według UoR, MSSF oraz US GAAP
 • Sporządzanie miesięcznych oraz rocznych obowiązkowych deklaracji oraz informacji podatkowych, wymaganych przez urząd skarbowy
 • Sporządzanie informacji podatkowych spowodowanych zmianami zaistniałymi w Spółce, takimi jak m.in. zmiana adresu, sposobu rozliczeń podatkowych czy rachunków bankowych
 • Reprezentowanie Zleceniodawcy przed urzędem skarbowym
 • Sporządzanie sprawozdań na potrzeby Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), Narodowego Banku Polskiego (NBP), banków, leasingodawców, faktorów
 • Sporządzanie formularzy sprawozdawczych i ankiet statystycznych na potrzeby GUS
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych na potrzeby przekształcania spółek, np. łączenia lub podziału spółek
 • Pełna obsługa audytów i kontroli przeprowadzanych u Klienta. Przygotowanie oraz udzielenie niezbędnych informacji biegłemu rewidentowi lub organom publiczno-prawnym