Oferta

Wirtualny Główny Księgowy/Dyrektor Finansowy

Zatrudnienie osoby na stanowisku Dyrektora Finansowego może na początku rozwoju firmy okazać się dla wielu spółek nieosiągalne.

Koszty pełnoetatowego utrzymania takiego stanowiska są niezwykle wysokie. Z drugiej jednak strony, każde przedsiębiorstwo, zwłaszcza charakteryzujące się wysoką dynamiką rozwoju, potrzebuje fachowego wsparcia oraz odpowiedniego zarządzania finansami. Każde biznesowe decyzje mają swoje odzwierciedlenie w finansowych skutkach. Bardzo często więc podjęte na początku funkcjonowania biznesu, decydują o jego późniejszym sukcesie.

Proponujemy więc Państwu innowacyjne rozwiązanie – outsourcing funkcji Dyrektora Finansowego.

Koncepcja ta ma szereg zalet:

 • Dostarcza potrzebne narzędzia bez wysokich kosztów stałych
 • Kompleksowa obsługa finansowa w jednym miejscu:
 • Księgowość i podatki
 • Rachunkowość zarządcza / Controlling
 • Korzystne rozwiązania zarządzania gotówką
 • Holistyczne spojrzenie na całe przedsiębiorstwo pod kątem finansowym

Wachlarz przykładowych usług obejmuje m.in.:

 • Nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych (monitorowanie procesów księgowych, wsparcie merytoryczne dla księgowych)
 • Doradztwo księgowe, w tym kontrola i nadzór struktur księgowych (restrukturyzacja struktur księgowych)
 • Nadzór nad procedurą zamknięcia miesiąca, kwartału czy roku, w tym sporządzanie stosownych deklaracji podatkowych (VAT, CIT)
 • Reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości lub MSSF
 • Sprawozdawczość statystyczna (GUS, NBP) w zakresie danych księgowych
 • Raporty wspierające zarządzanie płynnością finansową (prognozy przepływów pieniężnych)
 • Tworzenie lub wsparcie przy tworzeniu budżetów/forecastów oraz późniejsze rozliczenie i analiza odchyleń
 • Wprowadzanie przelewów do systemów bankowych klientów
 • Wypełnianie wniosków kredytowych, leasingowych i faktoringowych
 • Comiesięczna informacja o wynikach finansowych firmy
 • Sporządzanie raportów zarządczych zgodnie z potrzebami klienta
 • Raportowanie do grupy kapitałowej, również na narzędziach udostępnionych przez grupę
 • Wypełnianie pakietów konsolidacyjnych
 • Bezpośrednia komunikacja z kontrolerami finansowymi grupy